[an error occurred while processing this directive]
KNMI'14-klimaatscenario's voor Nederland
Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Daarbij neemt de kans op hagel en onweer fors toe. Dat blijkt uit de KNMI'14-klimaatscenario's die dit jaar zijn verschenen. Het klimaatrapport is op 26 mei 2014 door KNMI-hoofddirecteur Gerard van der Steenhoven aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

KNMI-hoofddirecteur Gerard van der Steenhoven en staatssecretaris Wilma Mansveld

De aarde warmt op door de uitstoot van broeikasgassen door de mens. Die wereldwijde opwarming be´nvloedt ook het Nederlandse klimaat, inclusief de zeespiegel. De veranderingen zijn nu al merkbaar ondanks de grilligheid die zo kenmerkend is voor het Nederlandse klimaat. De vier KNMI'14-klimaatscenario's laten zien wat de wereldwijde opwarming betekent voor onder andere temperatuur, neerslag, onweer, wind, straling, mist en zeespiegel rond 2050 en 2085. De scenario's zijn gemaakt in samenspraak met verschillende sectoren uit de samenleving.

Sectoren die afhankelijk zijn van klimaatverandering

Volgens de vier scenario's worden de winters merkbaar zachter en de zomers merkbaar warmer. De mate waarin dit gebeurt verschilt per scenario. Die verschillen geven een indicatie van de onzekerheid.

Schematische weergave van de vier klimaatscenario's van het KNMI

stookkosten als indicator voor de opwarming van het klimaat

Stookkosten kunnen gebruikt worden als indicator voor de opwarming van het klimaat. Ieder streepje is een 30-jaar gemiddelde; blauw voor het klimaat sinds 1921 en gekleurd volgens de scenario's. Ter vergelijking is de uitzonderlijk zachte winter van 2013/14 aangegeven met een ster. Volgens de grafiek wordt die uitzonderlijke winter heel normaal bij het warmste scenario voor het einde van de eeuw.

Naast opwarming geven de scenario's ook aan dat de sterke stijging van de neerslaghoeveelheid in de winter die over de afgelopen eeuw is gemeten doorzet in de toekomst. De kans op langdurige zomerdroogte neemt naar het einde van de eeuw eveneens toe. Maar op momenten dat het regent zal de intensiteit van zomerse buien in de toekomst volgens alle scenarioberekeningen fors hoger zijn. Ook hagel en onweer worden in alle scenario's heviger.
Om een betere indruk te krijgen van ons toekomstig klimaat is voor temperatuur en neerslag tezamen nagegaan waar in Europa het klimaat nu al lijkt op ons toekomstige klimaat.

Plaatsen waar het winterklimaat nu sterk lijkt op ons toekomstig klimaat

Volgens de klimaatscenario's neemt het tempo van zeespiegelstijging aan de Noordzeekust toe. Het verschil tussen de scenario's is vooral afhankelijk van het verschil in wereldwijde opwarming. In de grafiek hieronder geeft de blauwe lijn de waargenomen zeespiegelhoogte aan de Noorzeekust weer. De twee gekleurde vlakken geven de stijging in de verschillende scenario's aan. Er is daarbij rekening gehouden met het uitzetten van warmer zeewater, het smelten van gletsjers en het verdwijnen van ijs van Groenland en Antarctica.

Zeespiegel aan de Noordzeekust

De KNMI'14-klimaatscenario's worden gebruikt voor het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering om het belang en de urgentie van aanpassingen aan een veranderend klimaat te kunnen duiden. Hiermee helpen de scenario's bij het nemen van besluiten voor een veilig en leefbaar Nederland.

[an error occurred while processing this directive]